Orientering om raset i Øye.

Geologar frå NVE region øst og Skred AS har vore på befaring, til fots og med drone, etter skredet som gjekk i går kveld. NVE drog ut til rasområdet omlag klokka 12, etter ei kjapp orientering hjå Vang kommune. Litt før klokka 15 var dei tilbake for oppsummeringsmøte med politi og kommune.

Informasjon frå NVE:

«Steinspranget eller steinskredet har trolig løsnet fra Bukønokyrkjudn – altså den vestre av de tydelige hornene/fjellformasjonene som er synlige under selve fjellveggen. Vi har ikke anslag på totalt volum som har løsnet, men skredmasser har fordelt seg på begge sider av denne formasjonen og nedover ura. Det er grovblokket gammel steinsprangur ned mot skogen og mesteparten av skredmassene fra i går kveld har stanset oppe i ura. Etter det vi kan se, er det ei enkeltblokk som har nådd helt ned til foten av ura, og så vidt inn i granskogen, altså ca. 500 meter fra bebyggelsen. Denne blokka er anslått til ca. 80 m3 (omtrent som en personbil). Den har stanset i andre blokker og blitt delvis knust like før den stoppet opp.

Vi befarte også skråningen mellom ura og den evakuerte bebyggelsen. Det er flere markerte bekkenedskjæringer, og i disse ligger det blokker som vitner om tilsvarende hendelser tidligere. Dette betyr at blokker kan nå lenger ned enn det som er observert etter siste hendelse. Sannsynligheten for at blokker skal nå fram til bebyggelsen er derimot liten. Dette på grunn av få blokker observert totalt, samt terrengformasjoner som til dels styrer blokker klar av bebyggelsen.»

NVE gav politiet råd om at evakueringa kunne opphevast. 

Politiet beslutta å oppheve evakueringa, og Vang kommune har orientert dei evakuerte om at det er trygt å flytte heim.  

Vang kommune vil følgje opp hendinga og rapporten frå NVE.

 

Thor Østbye

 Foto: Thor Østbye

 Foto Kalle Kronholm

  Foto: Kalle Kronholm