Oppstart for alle elevane ved Vang barne- og ungdomsskule tysdag 12. mai

Skulen kjem med meir informasjon til føresette gjennom eigne kommunikasjonsplattformar.

Jan Egil Jægersborg Me gler oss til å få tilbake 5.-10.trinn!

Oppdatert smittevernrettleiar for grunnskulen finn du her.