Møter på kommunehuset torsdag 20. juni

Torsdag 20. juni er det fleire møter på kommunehuset i Synshagen. Møte i administrasjonsutvalet og i formannskapet, inkludert orienteringar, er offentlege møte

0900:    Administrasjonsutvalet                 

10:00:   Formannskapsmøte

                Orientering frå UK om Leinekvednane

Orientering frå LT om arbeidet med plan for vassmiljø, vatn og  avløp, med Asplan Viak

1130:    Lunsj

1200:    Orientering frå KLP til formannskapet

1245:    Møte med formannskapet, grunneigarar og Fredensborg fritid AS

1330:    Formannskapsmøtet held fram (viss me ikkje er ferdig)

1400:    Generalforsamling Jotun Holding AS

1500:    Møte med arbeidsgruppa for evaluering av tilskot til Innovangsjon SA