Gravearbeid Ellingbøvegen

Vegen blir delvis stengt for gjennomkjøring på dagtid.

Dette gjeld i nokre veker framover, grunna gravearbeid.