Forslag om endring av forskrift for vatn- og avløpsgebyr, Vang kommune - Offentleg høyring

Vang kommune har i dag lagt ut forslag om endring av forskrift for vatn- og avløpsgebyr, Vang kommune. Høyringsfrist er satt til 10. mai 2023. Sjå meir her