Folkemusikk i notid og framtid

Illustrasjon - Klikk for stort bilete

Utlysing av lokale tilskotsmidlar i 2023

Valdreskommunane forvaltar ei tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2023 er det 60 000 kroner til fordeling. 

Støtta blir gitt til 1-3 produksjonar som produksjonsstøtte. Produksjonen skal ha røter i musikk- og dansetradisjonane i Valdres tilpassa born og unge.

Søknadsskjema, kriterier og informasjon finn du på www.valdres.no eller kontakt ks@valdres.no.

Send søknad til info@valdres.museun.no innan onsdag 1. mars 2023

Annonse: Folkemusikk i notid og framtid, utlysing 2023 (PDF, 332 kB)

Lenke til Valdresmusea, informasjon og søknadsskjema.

Valdres Natur- og Kultrupark, Valdreskommunane og Valdresmusea.