Erstatningsordningar i samband med skadar etter flaum

Etter uværet «Hans» med store nedbørmengder har dette ført til store skader på eigendomar og vegar i enkelte delar i kommunen. I den samanheng må kvar enkelt som har fått skade, ta kontakt med eige forsikringsselskap. Vidare kan ein søke Statens naturskadeordningen for det som ikkje forsikringa dekker.

Dei som kan søkje Statens naturskadeordning er : Private eigarar, selskap, veglag og foreiningar, personer med leiejord, tomtefestarar og andre rettigheitshavarar.

Kva skadar som kan erstattast frå Statens naturskadeordning er:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Her er krav til skadeoppgåva:

  • For skader under 50 000 kroner kan du selv dokumentere gjenopprettingskostnadene i en skadeoppgave. Du må beskrive hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legg ved disse.
  • For skader mellom 50 000 – 200 000 kroner må du innhente ett anbud fra en entreprenør. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud fra en entreprenør, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.
  • For skader mellom 200 000 – 500 000 kroner må du innhente to anbud fra forskjellige entreprenører. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudene/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.

Her finn du informasjon om naturskadefondet

Godkjente takstmenn her i Valdres/Land er:

Takstingeniør Gudbrand Sælid AS - Røn:

Gudbrand Sælid

911 81 534

 

gudbrand@valdrestakst.no

 

Valdres Takst og eigendom AS - Hedalen:

Finn Holm Olsen

906 25 438

 

fihool@frisurf.no

 

Lie Bygg og takst AS- Dokka:

Morten Lie

412 91 275

 

morten@lietakst.no