Burmavegen stengd ved Kvåle

Kommunen har dessverre sett seg nødt til å stenge Burmavegen ved Kvåle grunna snøsmelting og overvatn.