Skip Navigation LinksVang > Tenester

Næring og Landbruk

Næringsutvilking og sysselsetjing

 

Vang kommune skal prioritere arbeidet med næringsutvikling, med særleg vekt på:
• variert og konkurransedyktig næringsliv
• vidareutvikling av reiselivsnæringa mot ein nasjonal og internasjonal marknad
- Vang skal framstå som ein ekte reiselivskommune, der bygda si historie, natur, kulturlandskap, byggjeskikk, atmosfære og miljø er ivareteke på beste måte. Dette skal vera eit viktig konkurransefortrinn for kommunen.
- knoppskyting av eksisterande bedrifter og nyetablering
- samarbeid mellom landbruk og reiseliv
• vidareutvikling av anna næringsliv – kompetansearbeidsplassar
• etablering av eigen arbeidsplass – entreprenørskap
• å få utdanna arbeidstakarar attende til Vang 

Vangsmjøsa og Grindane - Klikk for stort bilete

Landbruk

Vang kommune skal leggje til rette for eit fortsatt aktivt landbruk i Vang, med særleg vekt på:
• landbruk som hovudnæringa i Vang
• kulturlandskap og lokal byggjeskikk
• busetjing
• utmarksressursar
• lokal ressursutnytting og vidareforedling
• næringskombinasjonar
stølsdrift
 

Sist endra 22.09.2017
Tenestestad (1)
Artikkel (1)
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune