Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 08.04.2014
Filefjell

Beredskapstelefon for vatn og avlaup : 953 03 608

Publisert 08.04.2014
Valdreslogo

Har du spørsmål om restskatt, tilgodeskatt eller liknande? Sjå her.

Publisert 08.04.2014
Kommunehuset

 Årsmelding for Vang kommune 2013 kan du sjå her. 

Publisert 01.04.2014
Fylkesmannen i Oppland

Når ein person av ulike grunnar ikkje er i stand til å ta hand om eigne interesser, kan det nemnast opp ei verje som skal hjelpe personen.

Verja fungerer som ein fullmektig, og opptrer på vegne av personen for å sikre interessene hans eller hennar. Fylkesmannen har behov for fleire verjer til ulike oppdrag.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark
Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune