Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 28.11.2014
Brukarundersøking

Vang kommune har sendt ut brukarundersøkingar til pasientar/brukarar og pårørande. Det er viktig for oss at flest mogleg svarer, så me får kvar og ein sine synspunkt på dei tenestane me yter. Svarprosenten er no på om lag 30%

Eg ber difor om at flest mogeleg tek seg tid til å svare på undersøkinga!  Siste frist er måndag 1. desember 2014. Di meining teller! Takk for at du tek deg tid!

Helsing leiar IHT, Guro R. Kvam 28.11.2014.

 

 

Publisert 27.11.2014
Eventyrstund

Tysdag 2. desember blir det haustens siste eventyrstund i regi av Vang Frivilligsentral. Denne gongen er det ordføraren sjølv som stiller opp med gode historier.

Kanskje blir det troll og magi? Møt opp, velkomen!

Publisert 21.11.2014
Utstilling

No kan du sjå utstillinga «Er det mogleg?» på Valdres Folkemuseum på Fagernes, ei utstilling om funksjonshemming, ski og snø. Etter tre år på Skimuseet i Oslo har utstillinga kome heim – til Erling Stordahl sitt rike og staden der moderne skiidrett for funksjonshemma i sin tid starta.

 

Publisert 14.11.2014
Kommunevåpen

Formannskapet behandla framlegg til årsbudsjett og økonomiplan 13. november:

Tekstdel Taldel

Formannskapet sitt famlegg ligg ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar. Formannskapet behandlar innkomne merknader 27. november, og innarbeider ev. endringar i framlegget. Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 18. november.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune