Blikkstille

eFaktura eller AvtaleGiro

18.09.2017

Nå har du muligheten til å opprette eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra Vang kommune.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 25.09.2017
Kyr på sætra

Vang kommune har no høyring på to dokument: Forskrift om nedsett konsesjongrense for eigedommar til bustadsformål og retningsliner for frådelingar. Frist for å kome med merknadar til desse er sett til 6. november 2017. Sjå meir her under Offentleg ettersyn.

Publisert 22.09.2017
Geit og Jente

Informasjonsskriv til alle som mottek produksjonstilskot - september 2017.

Sjå heile skrivet her. (PDF, 261 kB)

Publisert 15.09.2017
Kommunevåpen

Vi opplever ei tid med stor pågang på plansida i Vang kommune, og derfor er det eit ledig engasjement som arealplanleggjar (avdelingsingeniør) i Vang kommune.

Engasjementet er for eit år. Vi ynskjer at oppstart skjer så fort som mogeleg. Du vil jobbe tett i lag med våre to andre arealplanleggjarar.

 

 

Publisert 15.09.2017
Vegarbeid

Vennisvegen frå Heen til Remmesåsen vil frå og med 25. september og inntil vidare vere periodevis stengt grunna utbetringsarbeid.

Vegen vil vera open for passering av skulebussar.

Ved spørsmål kan du kontakte Ove Martin Stende på telefon: 95 04 50 55.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune