Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 24.02.2017
Kommunevåpen

Kommunestyret i Vang vedtok 21.02.2017 å leggje forslag til detaljregulering for Nedre Gjessin ut til høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12 - 10 fyrste ledd.

 

 

 

 

Publisert 22.02.2017
Valdres

Valdres-kommunane forvaltar ein tilskottsordning for produksjon av nye folkemusikk- og folkedansproduksjonar. I 2017 er det 60 000 kroner til fordeling. Midlane blir gjeve til 1—2 produksjonar som produksjonsstøtte og/eller turnéstøtte. Produksjonane skal ha røter i folkemusikk- og folkedanstradisjonane i Valdres og skal inngå i Den kulturelle skulesekken, eller vere retta mot barnehagane.

Send søknad til Valdresmusea: info@valdres.museum.no innan fredag 17. mars 2017.

Meir informasjon:https://www.valdres.no/    eller  http://www.valdresmusea.no/

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

Frå og med februar 2017 vil alle purringar/innfordringar på fakturaer frå Vang kommune koma frå Kredinor.Spørsmål angåande motteke purringar og betalingsutsettingar må gjerast direkte med Kredinor.

Spm. om fakturaer og ynskje om betalingsutsetting før purring er motteke kan fortsatt gjerast gjennom kommunekassa i Vang kommune.

Publisert 15.02.2017
Åsvang bhg 2

Søknadsfrist for årets hovedopptak til barnehageplass er 1.mars, og søknaden må registreres elektronisk.

Søknadsskjema finn du her.

Meir informasjon om barnehagetilbodet i Vang kommune finner du under «barn og familie».

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune