Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 13.05.2016
Barn i lekegøta, Hensåsen.jpg

Forslag til planstrategi for inneværande kommunestyreperiode er no ferdig. Kommunestyret skal behandle planstrategien i sitt møte den 24. juni.

Publisert 10.05.2016
My home country

Boblar i høga glas og norske og arabiske kanapear høyrde med når kunstgruppa ved Vang mottakssenter opna utstillinga 'My home country' på Vang folkebibliotek sist laurdag. Fleire av bebuarane og om lag 30 andre sambygdingar trossa finveret og tok turen inn for å sjå dei flotte maleria og teikningane. Utstillinga spenner vidt, frå store dyremaleri og tradisjonelle afrikanske eller arabiske motiv, til politiske og samfunnskritiske emner.

Publisert 29.04.2016
Avkryssing

Vangsheimen, heimesjukepleia, miljøtenesta og dagtilboda gjennomfører brukarundersøkingar no i mai.
Det er viktig for oss å få tilbakemelding på korleis du opplever kvaliteten på tenestetilbodet.
Me har laga ei brukarundersøking og håpar du har høve til å delta.  Ved å svare på spørsmåla, vil du gje oss god oversikt over kva me bør bli betre på.

Publisert 12.04.2016
Plakat

Då biblioteksjef Brenna i Vang folkebibliotek arva alle bøkene til to nedlagde filialar og to skulebibliotek, så ho seg naudsynt til å kvitte seg med delar av 'arvesølvet'. For kva skal ein med eit bibliotek om det ikkje er plass til folk?

Det starta eit kjensleras i lokalbefolkninga, for ein kastar ikkje bøker! Så kva gjer ein, for å løysa opp i førestillinga om boka som urørleg til evig tid, og biblioteket som heim og gravplass for alle saman? Jo, ein inviterer sjølvsame befolkning og spør: Kva er ei bok?

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune