Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 20.10.2016
Vang energi.png

23. september ble det brudd i meklingen i Energiavtale I mellom KS Bedrift og EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta.

Derfor er 7 ansatte hos Vang Energiverk KF tatt ut i streik fra mandag 24. oktober 2016. Vi beklager på det sterkeste de konsekvenser streiken måtte få for våre kunder.

Publisert 14.10.2016
Positiv

 Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 05.11.16

”Den positive Vangsgjelding” må vera eit føredøme for oss alle i Vang. Kandidaten må kome bygda si i hug på ein positiv måte, utan tanke på eiga vinning. Kandidaten må ikkje minst vere kreativ og ein lagspelar, med evne til samarbeid.

Merk. Konvolutten ”positiv Vangsgjelding 2016

Publisert 10.10.2016
Ryfoss bustadfelt.JPG

I kommunestyremøtet den 22.9.2016 ble den nye reguleringsplanen for Ryfoss bustadfelt vedteken. Den auker tomtereserven i Ryfoss med 53 tomter!

Publisert 30.09.2016
Dokument-symbol

Av ovanfor nemnde legat skal det delast ut stipend til ungdom som er busett i Vang i Valdres og som tek utdanning ut over grunnskulen.Søknad om stipend med opplysning om kva skuleslag det gjeld, fødselsdato, økonomiske tilhøve og årets skulebevis skal sendast Vang kommunekasse, legatstyret v/Gjevre Haugen, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres eller epost: post@vang.kommune.no innan 01.11.16. Gje opp bankkonto som eventuelt stipend skal overførast til.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune