Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 30.01.2015
jogeir_dae_maeland.jpg

Tilskot til istandsetting av gamle hus

Tilskot til forskjønning-og trivselstiltak

For desse tilskotsordningane er det eigne søknadsskjema som du finn på kommunen sin heimeside www.vang.kommune.no, eller du får det tilsendt ved å kontakte resepsjonen på kommunehuset

Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv

Stipend til idrettsungdom (frå 16år) som konkurrerer på nasjonalt nivå

For desse tilskotsordningane er det ikkje eige søknadsskjema

Søknad til Vang kommune, 5161 Tyinvegen, 2975 Vang i Valdres eller

 mail: post@vang.kommune.no innan 2.mars 2015.

Retningsliner for tildeling, sjå heimeside til Vang kommune.

Skule- og kulturkontoret

 

Publisert 28.01.2015
Kongevegen 1793

 Vegdirektoratet har tildelt Kongevegen over Filefjell « Vakre vegars pris 2015.» Kongevegen deler prisen med rassikringsprosjektet Skjarvelandet på fv 889 i Finnmark. Kongevegen over Filefjell er ei samarbeidsprosjekt mellom ulike offentlege og private aktørar, vegen går frå Lærdalsøyri til Vang og er på 10 mil. Kongevegen stod ferdig i 1793. Meir om grunngjevinga til Vegdirektoratet finn du på Statens vegvesen sine sider

Vang kommune er stolt medeigar i prosjektet og gratulerer alle samarbeidspartnerar og vandrarar langs vegen. Spesielt takk til prosjektleiar Jan Adriansen. Dette var moro!

Publisert 26.01.2015
Dokument

Vang kommune har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.
Stillingsinnehavar rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe. Funksjon som assisterande rådmann kan – etter samråd med den som blir tilsett – bli lagt til stillinga.
Økonomisjefen er næraste overordna for tilsette i økonomiavdelinga.

Publisert 21.01.2015
Oppland

Fylkesmannen har gjort ei spørjeundersøking til eit utval av innbyggjarar i alle kommunar i Oppland. Resultatet for Vang kan du finne i vedlagde fil.

Heile undersøkinga finn du på fylkesmannen sine heimesider

 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune