Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 02.07.2015
Byggsøk

Frå 1. juli kan du utføre ein del byggetiltak på regulerte tomter utan å søkje, og utan å varsle naboen. Det er mange føresetnader som må vera oppfylte, og du finner god og nyttig informasjon på heimesida til "Direktoratet for byggkvalitet".

Du kan sjølsagt også få informasjon ved å kontakte Vang kommune, Teknisk etat.

Publisert 02.07.2015
Val

Dersom du ikkje har høve til å stemme innanfor den ordinære perioden for førehands - stemming, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m 7. august kontakte kommunen og avtale tid for å stemme. 

Du treng ikkje ta med valkort, men ta med legitimasjon!

Kontakt sentralbordet på Vang kommunehus 61369400 eller send epost til post@vang.kommune.no

Publisert 30.06.2015
NAV

NAV Vang held ope onsdag og fredag, kl 10-14 i sommar.

I perioden 13. juli – 24. juli er det kun NAV Nord-Aurdal som held ope, og dei andre NAV-kontora i Valdres er stengde.

Det er mogleg å ringje tlf. 55553333 heile perioden og NAV Nord-Aurdal vil  kunne hjelpe brukarar frå dei andre Valdreskommunane.

Publisert 25.06.2015
Jørgen får utdelt stipendet.

Det var nok eingong veldig godt oppmøte i Heensåsen kyrkje onsdag der vi fekk høyre ein lokal hardingfelespelar og klassisk musikk knytt opp mot Valdres sommersymfoni sine lærarar og utøvarar.

 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune