Haust på kommunehuset

Den positive Vangsgjelding 2014!

14.10.2014

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 10.11.14.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 23.10.2014

Dei som ønskjer løyve for leigekøyring med snøscooter i Vang kommune (jf. § 5a i ”forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” ) for perioden 2014 – 2018 må søkje innan torsdag 6. november 2014. Søknad sendast til Vang kommune. Sjå meir informasjon her eller ta kontakt på tlf
61 36 94 00. Søknadsskjema finn du her

 

Publisert 22.10.2014
Psykiatri

Vang kommune har lyst ut fleire ledige stillingar i "Institusjons og heimebaserte tenester" (IHT)

For meir informasjon, sjå her.

Publisert 21.10.2014
Dokument

Kva meiner du om tenestane i Institusjons- og heimebaserte tenester i Vang kommune?

"Institusjons- og heimebaserte tenester i Vang kommune er opptekne av å gje eit godt tilbod til tenestemottakarane i kommunen. Det er viktig for oss å vite korleis tenestemottakarar og pårørande opplever kvaliteten på tenestetilbodet. Me har difor laga ein brukar/  pasient- og pårørandeundersøking som vert sendt ut i desse dagar med svarfrist 01.12.2014. Deltakinga i undersøkinga er frivillig, men me oppfordrar så mange som mogleg til å delta." 

 

Publisert 20.10.2014
Ope dag

Laurdag 25. oktober kl. 12 opner Frivilligsentralen i Vang dørene for at du skal få sjå kva dei driv med! Dei lover gode historier frå dei frivillige, info om aktuelle prosjekt, konsert med Oddbjørn Skeie og ei vaskeekte filmpremiere..

Det blir spanande mat og kakar frå Kina, Burundi og Etiopia, så velkomen skal du vere!

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune