Tyin

God sommar!

23.06.2016

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 23.06.2016
Gjerding.jpg

Beite- og fottursesongen står for døra og det er på tide å sjå over gjerda rundt eigedomane for å hindra skade på dyr og folk. Det gjeld både landbruks-, villa- og fritidseigedomar.

Gjerde som er til nedfalls skal enten fjernast eller setjast i stand. Elektriske gjerde skal ikkje stå oppe utan tilsyn.

God sommar!

Publisert 22.06.2016
Vangsriva

No er det mogleg å få hjelp til å klippe plen, måle fjøset eller ta ein skikkeleg rundvask i huset.

Du kan ta kontakt med Vangsriva jobbservice på epost eller telefon, men ekstra hyggeleg er det om du kjem innom på ein kopp kaffe og ein is i sommar!

http://www.vangsriva.no/hva-kan-vi-tiby/

Publisert 21.06.2016
Skogbrann.jpg

Det er for tida svært turt i skog og utmark. Kommunen vil minne om at det er eit generelt forbod mot bruk av open eld i skog og utmark i tida 15.april til 15.september.

Kommunen vil difor oppmode alle som ferdast her til å respektere dette og elles vere varsam med bruk av til dømes eingongsgrillar eller aktivitet som kan utløyse gnistar eller spesielt høg temperatur.

Norsk brannvernforening advarer i tillegg mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

Se lenke for skogbrannfare:

http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare

Publisert 21.06.2016
Sommersymfoni

Nok ein gong har vi gleden av å invitere til konsert i Heensåsen kyrkje! Mellom anna kjem fiolinisten Sonoko Mirjam Welde, medan lokal utøvar er ReidunThorpe med sin trompet.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune