Tyin

God sommar!

23.06.2016

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 20.07.2016
Gjerding.jpg

I store deler av bygda og fjellområda i Vang er det beitedyr. Desse beitedyra bidreg til åpne landskap og gjer det lettare for folk å ferdes ute.

Gjerda forfell mange plassar og husdyra og vilt kan være i fare. Slik gjerding som er farlege for husdyr og vilt MÅ vedlikehaldast eller takast heilt ned. Det er grunneigarane sjølve som har ansvaret. 

Bruk av strømgjerde (både rutegjerde og trådgjerde) utan at dei er tilkobla straum, gjer desse til potensielle dødsfeller for beitende husdyr og ville dyr.Slike gjerde må kun brukast med tilkobla pulserande straum, og under jamleg og hyppig tilsyn. Straumgjerde utan tilkobla straum og utan tilsyn over tid utsett dyr for fare for unødige påkjenningar og belastningar, og er derfor ulovleg.

Observasjon av farlege gjerde bør meldast til Matilsynet med bilde og kopi til Landbrukskontoret i kommuna.

God sommar!

Publisert 04.07.2016
Øye Stavkyrkje

 Det er full aktivitet i kyrkjene i Vang, velkomen til gudstenester i sommar!

Publisert 30.06.2016
Fotoutstilling.jpg

Vang fotoklubb si aller første utstilling heng no på Vang folkebibliotek.

Vang Fotoklubb blei danna hausten 2015, og starta med eit
grunnleggjande fotokurs med 19 deltakarar, seier formann Oddvin Almenning. Etter at kurset var ferdig fortsatte dei ivrigaste å møtast annankvar tysdag. 

Klubben består no av 12 ivrige medlem som har ein fin felles hobby. Vi var glade for å få tilbod om å ha fotoutstilling på biblioteket no i sommar, og kvart medlem kan stille med inntil to bilder kvar. 

Publisert 30.06.2016
NAV

Nokre veker i sommar held NAV Valdres stengt i Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.

Kontora i disse fem kommunane vil være stengt frå 18. juli – 5. august 2016.

Alle brukerane i Valdreskommunane kan benytte NAV Valdres Nord-Aurdal, her blir det opent måndag til fredag frå kl. 10-14. NAV kan i tillegg kontaktas på telefon 55 55 33 33 eller www.nav.no.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune