Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 08.02.2016
Morsmål

Vi feirer morsmålsdagen på Vang folkebibliotek tysdag 16. februar kl 12:00.

Det blir mat frå heile verda og song og dikt på ulike språk. I tillegg kjem Alf Martin Lie og Amin Senatorzade med Bozak Chini - ei forestilling frå høgfjellet i Afghanistan som blir fortalt på norsk og dari. Feiringa er i regi av introduksjonssenteret, mottaket, biblioteket og frivilligsentralen i Vang, og er ope for alle!

Publisert 04.02.2016
Kyr

Slidretun, Vestre Slidre, tysdag 1. mars kl. 10.00.

Påmelding pr. tlf./SMS/epost innan den 26. februar 2016 til:

61345000 / 90944807 / anne.marie.morstad@vestre-slidre.kommune.no

Arrangørar: Landbrukskontora i Valdres

Publisert 02.02.2016
Dokument-symbol

 "Legatmidler kan berre søkjast av skuleungdom frå Vang som vil utdanne seg i musikk, lege/tannlegeyrket eller veterinær."

Vilkåra for å kunne søkje er at legatsøkjer gjennomfører høgare utdanning innan musikk, lege/tannlege eller veterinær.

Publisert 02.02.2016
Dokument

Legekontoret minner om at det er mogleg å tinge time elektronisk. Du går inn på pasientsky.no og loggar deg inn med din bank-ID eller Smartkort. Resten forklarar seg sjølv! Men du kan ringe legekontoret og få rettleiing hvis du treng det.

Du kan også bestille fornying av resept på faste medisinar på det same systemet. Men førebels kan vi diverre ikkje få det til annleis enn at medisinane da må hentast på apoteket – eller du må ringe til apoteket sjølv for å gi beskjed om henting.

 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune