Haust på kommunehuset

Den positive Vangsgjelding 2014!

14.10.2014

Forslag på kandidatar blir å sende ordføraren innan 10.11.14.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 30.10.2014
Barnas turlag turbo.png

De er velkomne te å bi med Barnas Turlag på skumringstur med eventyrstund, laurdan 1. november kl.16. Det bi også tent opp i "Belsheimpanna", og Vang Turlag spandera pølso på alle.

Sjå plakat her.

Publisert 30.10.2014
Trafikksikkerhetspris.jpg

Oppland fylkes trafikksikkerheitsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerheitsprisen 2014 for   førebyggjande trafikksikkerheitsarbeid. Dei oppfordrar til å kome med forslag til kven som har fortent denne i 2014.

Les meir her.

Publisert 29.10.2014
logo_ikt_valdres.jpg

IKT Valdres er eit interkommunalt selskap som ivaretek forvaltning, drift, brukarstøtte, anskaffelser og strategisk utvikling av IKT-løysingane for dei seks kommunane i Valdres.

Kommunane har vedteke ein ny strategisk plan for sin bruk av IKT, og IKT Valdres er derfor inne i ein spennande utvikling.

IKT Valdres søkjer etter ny dagleg leiar.

Publisert 23.10.2014
Utropstegn

Dei som ønskjer løyve for leigekøyring med snøscooter i Vang kommune (jf. § 5a i ”forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” ) for perioden 2014 – 2018 må søkje innan torsdag 6. november 2014. Søknad sendast til Vang kommune. Sjå meir informasjon her eller ta kontakt på tlf
61 36 94 00. Søknadsskjema finn du her

 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune