Valdres_2020_01.jpg

Kommunereformen

19.05.2015

Nettstaden www.valdres2020.no er eit samarbeidsprosjekt mellom alle Valdreskommunane. Her kan interesserte finne aktuell og oppdatert informasjon...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 27.05.2015
Val

Dei 4 innkomne listeforslaga til kommunestyrevalet vart godkjende av Valstyret i møte 21.05.15. Listane er lagt ut til gjennomsyn i resepsjonen på Vang kommunehus og du kan sjå dei her.

Publisert 12.05.2015
Barn i leik

Ei ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling vart innført frå 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdningar skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

Den nasjonale prisreguleringa av foreldrebetalinga er ei minimumsordning. Kommunane står fritt til å tilby familiar ein lavere foreldrebetaling enn 6 prosent av inntekta, og/eller sette maksimalprisen lavere. 

Publisert 30.04.2015
Kommunereformdebatt foto Hallgrim Rogn (1 of 1).jpg

Med 90 vangsgjeldingar på plass og innleiarar frå «båe» sider av debatten låg alt til rette for ein kveld i lokaldemokratiet sitt teikn denne tysdagen i Vang. 

Kvar står vi? Kva vil vi? Kva gjer vi? Meir frå folkemøtet kan du lese her:

vangivaldres.nohttp://vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/folkemoete-kommunereform/

Publisert 28.04.2015
Kommunevåpen

I kommunestyremøtet den 22.04.2015 ble det vedteken fire nye reguleringsplanar i Vang.  Dei vedtekne planane er straks bindande for framtidig arealbruk i områda.

Fristen for å klage på vedtaka er sett til 20.05.2015, jf. forvaltningslova § 29.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune