Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 26.11.2015
Kake

Vang Aldersheim opna 26.11.1955 og kan derfor i dag feire 60 år. I 1979 stod ein påbygd og utbetra  alders- og sjukeheim ferdig til ein kostnad av ca. 7 millionar. Ca 20 arbeidsplassar var det på heimen den gongen. Den 3. september 1998 stod nye Vangsheimen på oversida av E 16 ferdig. Saman med omliggande omsorgsbustader har Vang kommune eit tilbod for eldre og sjuke på mange nivå.

Publisert 26.11.2015
Kommunevåpen i Valdres

Desember er årets verste brannmånad, og Valdres brannførebyggjande avd. ynskjer at vi alle har ekstra fokus på brannsikkerheit i jula, gjennom "Aksjon boligbrann". (PDF, 364 kB)

Publisert 16.11.2015
Kommunevåpen

Det blir med dette gjort kjent at formannskapet sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-19 for Vang kommune er lagt ut til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 17.november, jfr. kommunelova, § 45, nr 3.  Innspel/ synspunkt kan gjevast til kommunen innan 1.desember.

Sjå økonomiplan 2016-19 her. (PDF, 500 kB)

Sjå framlegg frå formannskapet her. (PDF, 41 kB)

Forutan den elektroniske utgåva her finst det eit papireksemplar  av dokumentet i resepsjonen på kommunehuset og i biblioteket.

Ordføraren

Publisert 10.11.2015
Legevakt

Det sekssifra  nummeret er: 116117 (uttalast: hundreogseksten-hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Norge du ringer frå.

Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune