Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 14.11.2014
Kommunevåpen

Formannskapet behandla framlegg til årsbudsjett og økonomiplan 13. november:

Tekstdel Taldel

Formannskapet sitt famlegg ligg ute til alminneleg ettersyn i 14 dagar. Formannskapet behandlar innkomne merknader 27. november, og innarbeider ev. endringar i framlegget. Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan 18. november.

Publisert 06.11.2014
Gavefråmottak.JPG

 I fleire år har bebuarar ved Vang mottakssenter vore på Vang kommunehus og fått informasjon om kommunen. Dei har fått høyre om det politiske styresettet i Noreg, i fylker og kommunar og kva for verdiar det norske samfunnet legg vekt på. Dei har hatt høve til å kome med spørsmål til kommunen, til å fortelje litt frå sine heimland og til å stille kritiske spørsmål til korleis me tek imot våre asylsøkjarar. Lærerikt for alle partar.  Som takk for denne informasjonen, fekk kommunen under onsdagens informasjonsmøte eit fint måleri av ein av bebuarane ved mottaket. Det er Aslag Lajord og ordførar som har ansvar for informasjonen til dei busette på mottaket, og det er Inger Kongslien Tveit som har ansvaret for dette opplegget på  Vang mottakssenter. Tusen takk for gåva!

Publisert 05.11.2014
Skiheis

Som fyrste region i Norge har Valdres no fått ein samla organisering av sine mange hytteinnbyggjarar. Fem av dei seks Valdres - kommunane er representert i VHF, og eit av hovudformåla til VHF er å styrke samarbeidet mellom kommunane og hyttefolket.

Sjå pressemelding her.

Publisert 30.10.2014
Trafikksikkerhetspris.jpg

Oppland fylkes trafikksikkerheitsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerheitsprisen 2014 for   førebyggjande trafikksikkerheitsarbeid. Dei oppfordrar til å kome med forslag til kven som har fortent denne i 2014.

Les meir her.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune