Valdres_2020_01.jpg

Kommunereformen

08.04.2015

Nettstaden www.valdres2020.no er eit samarbeidsprosjekt mellom alle Valdreskommunane. Her kan interesserte finne aktuell og oppdatert informasjon...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 14.04.2015
Elisabeth med ordførar.jpg

Den 86 år spreke og vitale Elisabeth Sparstad vart måndag kveld tildelt Kongens fortenestemedalje. Fylkesmannen i Oppland, Christl Kvam, hadde med og delte ut Kongens fortenestemedalje under ein middag i Sørre Hemsing.

Grunngjevinga for at Elisabeth får medaljen er omfattande, men fylkesmannen la særleg vekt på hennar innsats for språkopplæring av innvandrarar og asylsøkjarar, hennar formidlarevne gjennom anna ved å ha skreve fleire bøker, innsatsen som guide ved Øye stavkyrkje og for ei dame som har sett og dagleg set spor etter seg i Vangssamfunnet!

Publisert 13.04.2015
Psykiatri

Kurset arrangeres over fire onsdagar, med start 29. april 2015 på VLMS på Fagernes.Dette er eit samarbeid mellom helsetenesta i Valdreskommunane og støttegruppa for kreftramma og pårørande. 

Publisert 13.04.2015
Kommunevåpen

Vang kommune har etablert ei tilskottsordning til dette føremålet, og personar som er folkeregistrert i Vang og har vedtak om helse- og omsorgstenester kan søkje. Tilskottsordninga er behovsprøvd og du må sende skriftleg søknad til kommunen om dekning av ekstrautgifter.

Publisert 08.04.2015
Val

Innan fristen den 31.03.2015 har det kome inn tilsaman 4 lister til haustens kommunestyreval. Dei som har levert liste er:

Arbeiderpartiet, Bygdelista i Vang, Miljøpartiet Dei Grøne og Senterpartiet

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune