Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 25.02.2015

Liste over utskriven eigedomsskatt er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn. Lista finn du her og kommunehuset i Vang.
Me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld ”verk og bruk”.

Publisert 20.02.2015
Vang frivilligsentral

Vang frivilligsentral held årsmøte onsdag 4. mars kl. 09.00 på kommunehuset i Vang.

Saker: Årsmelding 2014, Årsrekneskap 2014, Handlingsplan 2015, Budsjett 2015, Val av styre.

Hovedutval for levekår er årsmøte, og alle medlemmer/brukarar av sentralen er velkomne!

 

Publisert 17.02.2015
Kommunevåpen

Vang kommune skal starte arbeidet med å revidere kommuneldeplanen for Tyinkrysset og inviterer til ope møte.

Publisert 17.02.2015

Vang kommune har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.
Stillingsinnehavar rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe.
Funksjon som assisterande rådmann kan – etter samråd med den som blir tilsett – bli lagt til stillinga.
Økonomisjefen er næraste overordna for tilsette i økonomiavdelinga.
Kommunen sitt tenestemål er nynorsk

 

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune