Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 14.07.2015
Kommunevåpen

Kommunen vurderer å endre kommuneplanen sin omsynssone for ras og skredfare i området rundt Eidsbugarden hyttefelt. Merknadar til dette varselet må vere komne inn til kommunen innan 20. august 2015.

Publisert 10.07.2015
Val

Om du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er motteke av folkeregisteret innan 30. juni 2015, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå.

Då kan du velje om du vil stemme på valdagane i den kommunen du flytta frå, eller du kan førehandsstemme i den kommunen du vil, i tida frå og med 10. august til og med 11. september 2015. 

Publisert 06.07.2015
Kommunevåpen

Vang kommune har vedteke  å halde rådgjevande folkeavstemming om ny kommunestruktur saman med kommunestyrevalet søndag 13. og måndag 14. september.

Spørsmålet som vert stilt i folkeavstemminga er følgjande:

Skal Vang slå seg saman med andre kommunar?

Publisert 02.07.2015
Byggsøk

Frå 1. juli kan du utføre ein del byggetiltak på regulerte tomter utan å søkje, og utan å varsle naboen. Det er mange føresetnader som må vera oppfylte, og du finner god og nyttig informasjon på heimesida til "Direktoratet for byggkvalitet".

Du kan sjølsagt også få informasjon ved å kontakte Vang kommune, Teknisk etat.

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune