Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

Frå og med februar 2017 vil alle purringar/innfordringar på fakturaer frå Vang kommune koma frå Kredinor.Spørsmål angåande motteke purringar og betalingsutsettingar må gjerast direkte med Kredinor.

Spm. om fakturaer og ynskje om betalingsutsetting før purring er motteke kan fortsatt gjerast gjennom kommunekassa i Vang kommune.

Publisert 15.02.2017
Åsvang bhg 2

Søknadsfrist for årets hovedopptak til barnehageplass er 1.mars, og søknaden må registreres elektronisk.

Søknadsskjema finn du her.

Meir informasjon om barnehagetilbodet i Vang kommune finner du under «barn og familie».

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

SFO – plass 2017-2018 Frist for å søkje SFO-plass: 1.mars 2017.   

Søknaden må registrerast elektronisk:  https://vang.ist-asp.com/vangpub/login.htm 

Innskriving til skulestart 2017

Barn fødd i 2011 skal starte i 1. klasse hausten 2017. Barn og føresette er velkomne til innskriving på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) onsdag 8. mars (NB! korrigert dato).

Publisert 08.02.2017
Bygdedyret.jpg

I samråd med Vang idrettsråd og Vang musikkråd, så er fristen for å søke kultumidlar i år satt til fredag 31.mars. 

Vang kommune ønsker å oppfordre søkarar om å sende inn søknad på e post.

Det er eigne søknadsskjema som du finn her (PDF, 15 kB).

Valdres reiseliv Valdres natur- og kulturpark

HvaSkjer

 

 

Kommunehuset
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres
post@vang.kommune.no
(+47) 61 36 94 00
(+47) 61 36 94 01
Opningstider
08.30-15.30
Org.nr: 961 382 246
Kommunenr: 0545
Valdresregionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune