Kontrollutval

Kontrollutvalet skal føre fortløpande kontroll med forvaltninga i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalet sine oppgåver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutval og revisjon. 

Kontrollutvalet skal ikkje overprøve politiske prioriteringar.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan og kan ikkje handsame klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Kontrollutvalet kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eige initiativ eller oppfordring frå innbyggarar, vurdere om det er behov for å handsame ei sak i utvalet. Kontrollutvalet set difor pris på innspel frå innbyggarane i kommunen.

Kontrollutvalet 2019-2023:

  • Torstein Lerhol (leiar)
  • Tor Jørstad (nestleiar)
  • Marianne Berge
  • Kjell Arne Dalåker
  • Erlend Eggen

 

Sekretariatet for kontrollutvalet:

Lukkeleik AS

Anne-Marte.For@kusekvaldres.no

 

Møteplan:

https://innsyn.iktvaldres.no/ku/wfinnsyn.ashx?response=moteplan_utvalg&fradato=2020-01-01T00:00:00&utvalg=5&

Kontaktinfo

Sekretariatet for kontrollutvalet
E-post