Andre møter for folkevalde

Andre møter for folkevalde
Dato Møte
19. april Folkevaldopplæring i kommunalt plansystem, kommuneplan, planstrategi, handlings- og økonomiplan
30. - 31. mai Budsjettkonferanse med kommunestyret, kommunedirektøren sin leiargruppa og leiarar i råd for medverknad
10. juni Felles folkevalddag i Valdres for kommunestyret
2. - 3. oktober Budsjettkonferanse formannskapet og kommunedirektøren sin leiargruppa