Vang Læringssenter

Vang Læringssenter organiserer og tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Etter å ha vore med i eit samarbeid med Vestre Slidre kommune, starta Vang kommune sitt eiget læringssenter i 2014.

Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk på 175 timar for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune.

Vang læringssenter tilbyr også grunnskule for vaksne som har rett på det. 

Administrasjonen på Vang læringssenter består av leiar Kristin Venås. Det er 6 lærarar på læringssenteret, medan Miranda Bossers jobbar som flyktningkonsulent med ansvar for rettleiing av dei busatte flyktningane.

Kontaktinfo

Kristin Venås
Leiar læringssenteret
E-post
Mobil 99 53 63 79

Adresse

Lund aktivitetssenter

Lundsmarka 15
2975 Vang i Valdres
90 10 66 17