Vaksenopplæring

Vang kommune tilbyr opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova Kap. 4A (grunnskule og spesialundervisning):

- Hjelpe den einskilde til ein meir meiningsfull og aktiv kvardag

Opplæring etter Opplæringslova § 4A-2:

Lærar:  Ellen Steinsvoll                                   

Assistent: Lorenc Zogaj

Språkopplæring:

Opplæring etter Opplæringslova § 4A-1:

Kontaktinfo

Kristin Venås
Leiar læringssenteret
E-post
Mobil 995 36 379
Dortea Myklebust
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 901 02 459