Vaksenopplæring

Vang kommune tilbyr opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova Kap. 4A (§ 4A-1 og § 4A-2) (grunnskule og spesialundervisning):

- Hjelpe den einskilde til ein meir meiningsfull og aktiv kvardag

Kontaktinfo

Kristin Venås
Leiar læringssenteret
E-post
Mobil 99 53 63 79