Offentleg bading er stengt inntil vidare.

Offentleg bading er inntil vidare stengt grunna korona-situasjonen. 

 

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. 

Betalingssatsar offentleg bading
Type Pris
Born 25 pr. gong
Vaksne 60 pr. gong
Familie 130 pr. gong
Sesongkort born 360 pr. halvår
Sesongkort vaksne 720 pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar kr. 1 150

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
61 36 94 30