Offentleg bading 2023

Svømmebassenget er foreløpig stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Bading hausten 2023 startar så snart svømmebasseng er i drift etter vedlikehaldsarbeid.

Svømmehallen har eit 12,5 m basseng og terapibasseng.

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. Offentleg bading er stengt i skuleferiane.

Betalingssatsar offentleg bading frå 1.1.2022
Type Pris
Born Gratis
Vaksne 62 pr. gong
Familie 134 pr. gong
Sesongkort vaksne 742 pr. gong

Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar kr. 1 300

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
905 72 136