Etatsleiing oppvekst, kultur og integrering

Etatsleiing/Stab på kommunehuset:
• Kommunalsjef
• 2 rådgjevarar

Avdelingar i etaten:
• Vang barne- og ungdomsskule
• Vang kulturskule
• Høre barnehage
• Fredheim barnehage
• Vang læringssenter
• Vang folkebibliotek
• Vang frivillegsentral

Andre tenesteområde:
• Samfunnshus
• Vangshallen
• Offentleg bading
• Ungdomsråd

lnterkommunale tenester:
• PPT-Valdres

Alle avdelingane vert leia av ein avdelingsleiar.
Kommunalsjefen er øvste leiar i etaten. 

Kontaktinfo

Marta Bjørnøy Lalim
Kommunalsjef utdanning og kultur
E-post
Mobil 97 75 66 65
Solveig Rønneberg
Rådgjevar, utdanning og kultur
E-post
Telefon 90 84 07 92
Yvonne Mæland
Rådgjevar, utdanning og kultur
E-post
Telefon 48 22 66 59

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres