Etatsleiing oppvekst, kultur og integrering

Etatsleiing/Stab på kommunehuset:
• Kommunalsjef
• Etatsrådgjevar
• Barnehagefagleg rådgjevar
• Kulturfagleg rådgjevar

Avdelingar i etaten:
• Vang barne- og ungdomsskule
• Vang kulturskule
• Høre barnehage
• Fredheim barnehage
• Øye barnehage
• Åsvang barnehage
• Vang læringssenter
• Vang folkebibliotek
• Vang frivilligsentral
• Bufellesskapet Gullringen

Andre tenesteområde:
• Samfunnshus
• Logopedteneste
• Vaksenopplæring spes.ped.
• Vangshallen m/symjeanlegg
• Offentleg bading
• Skulefritidsordning (SFO)
• Ungdomsråd

lnterkommunale tenester:
• PPT-Valdres

Alle avdelingane vert leia av ein avdelingsleiar.
Kommunalsjefen er øvste leiar i etaten. 

Kontaktinfo

Solveig Rønneberg
Konstituert kommunalsjef
E-post
Telefon 61 36 94 21
Mobil 992 46 417
Yvonne Mæland
Barnehagefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 61 36 94 22
Oddbjørn Skeie
Kulturfagleg rådgjevar
E-post
Telefon 61 36 94 23
Mobil 950 76 539

Åpningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres