Kontorplasser og næringsareal

I Vang er det to kontorfellesskap med kvar sin profil.  Synshagen næringspark har IT, byggjefirma, elektrofirma, landskapsarkitekt, rekneskapskontor og entrepenørar i sine rekker. På Kontorfellesskapet 1724 finn du kring femten små og større kultur– og teknologi–bedrifter.

Det er elles mykje regulert næringsareal i heile kommunen -  ta kontakt med næringsutviklar Dag Inge om du ser etter plass til deg og di bedrift.

Kontaktinfo

Dag Inge Bruflot
Næringsutviklar
E-post
Mobil 95 87 37 57