Saksbehandlingsfristar for byggesøknadar

Normal saksbehandlingsfrist for byggesøknadar er 12 veker, men det finnes unntak. Les meir og sjå kva kriterium som gjeld.