Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Frå 1.1.2018 er Valdres brann- og redningsvesen etablert. Dette er eit interkommunalt selskap (IKS), og er eit samarbeid mellom 5 av Valdreskommunane, unntatt Nord- Aurdal.

Laila Lien Østgård er tilsett som brannsjef i det nye selskapet.

Feietenesta skal gjennomførast etter § 7 i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Der står det at piper skal feiast etter behov, og minimum kvart fjerde år.

Kommunen skal føre tilsyn og vurdere feiebehovet i kvar einskild pipe. Feieavgifta blir fakturert etter utført feiing.
Spørsmål om løyve til bålbrenning, fyrverkeri etc. kan rettast til brannmeister eller brannsjef.

Nytt i «Forskrift om brannforebygging» er at kommunen nå skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg også i fritidsboliger, fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap.

Den nye forskriften er risikobasert, slik at det nå er kommunen som bestemmer intervall for det forebyggende arbeidet ut ifra vurdert risiko. Dette er en endring som vil slå positivt ut på det brannforebyggende arbeidet, da en nå vil kunne sette inn ressursene der det trengs i stedet for å bruke tid og ressurser der nivået er bra.

Gebyrsatsene vil bli fakturert etter utført arbeid, og ikke som en årlig a konto innbetaling (delbetaling).

Steinar Kvam er feiar i Vang kommune.

Feiegebyr eneboliger
Årleg feiegebyr for eit pipeløp (Eneboliger) Inkl. MVA Ekskl. MVA Årleg tilsynsgebyr for eit pipeløp (Eneboliger) Inkl. MVA Ekskl. MVA
Pr. pipe 675,- 540,- Pr. pipeløp 675,- 540,-
Pr. pipe utover den fyrste på kvart tak
Feiegebyr hytter/ fritidsboliger
Feiing hytter/ fritidsboliger Inkl. MVA Ekskl. MVA Tilsyn i hytter/ fritidsboliger Inkl. MVA Eksl. MVA
Pr. pipeløp, pr. gang 1875,- 1500,- Utført tilsyn, pr. gang 1875,- 1500,-

Kontaktinfo

Valdres brann- og redningstjeneste IKS
Vakttelefon
Mobil 905 11 955
Laila Lien Østgård
Brannsjef
E-post
Mobil 950 72 466
Steinar Kvam
Feiar
Mobil 953 33 001

Adresse

Skrautvålsvegen 77 (Valdres Næringshage)

2900 Fagernes