Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Frå 1.1.2018 er Valdres brann- og redningsvesen etablert. Dette er eit interkommunalt selskap (IKS), og er eit samarbeid mellom 5 av Valdreskommunane, unntatt Nord- Aurdal.

Laila Lien Østgård er tilsett som brannsjef i det nye selskapet.

Feietenesta skal gjennomførast etter § 7 i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Der står det at piper skal feiast etter behov, og minimum kvart fjerde år.

Kommunen skal føre tilsyn og vurdere feiebehovet i kvar einskild pipe. Feieavgifta blir fakturert årleg.
Spørsmål om løyve til bålbrenning, fyrverkeri etc. kan rettast til brannmeister eller brannsjef.

Nytt i «Forskrift om brannforebygging» er at kommunen nå skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg også i fritidsboliger, fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap.

Den nye forskriften er risikobasert, slik at det nå er kommunen som bestemmer intervall for det forebyggende arbeidet ut ifra vurdert risiko. Dette er en endring som vil slå positivt ut på det brannforebyggende arbeidet, da en nå vil kunne sette inn ressursene der det trengs i stedet for å bruke tid og ressurser der nivået er bra.

Gebyrsatsene vil bli fakturert årlig.

Årleg feiegebyr enebolig/ næring.
Årleg feiegebyr enebolig/ næring.
Årleg fakturering av lovbestemt feiing/ tilsyn av skorstein og ildsteder for bolig og næring. Ekskl. MVA Inkl. MVA
Pr. pipe 540,- 675,-
Pr. pipe utover den fyrste på kvart tak 270,- 338,-
Årleg feiegebyr hytter/ fritidsboliger
Årleg feiegebyr hytter/ fritidsboliger
Årleg fakturering av lovbestemt feiing/ tilsyn av skorstein og ildsteder hytter/ fritidsboliger. Eksl. MVA Inkl. MVA
Skorstein nr. 1 240,- 300,-
Fra og med skorstein nr. 2 120,- 150,-

Kontaktinfo

Valdres brann- og redningstjeneste IKS
Vakttelefon
Mobil 905 11 955
Laila Lien Østgård
Brannsjef
E-post
Mobil 950 72 466
Steinar Kvam
Feiar
Mobil 953 33 001

Adresse

Skrautvålsvegen 77 (Valdres Næringshage)

2900 Fagernes