Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Valdres brann- og redningstjeneste er eit interkommunalt selskap (IKS), der Vang kommune er ein av eigarane. Selskapet har ansvar for brannberedskapen i Vang kommune.

Nettsider: Valdres brann- og rendningstjeneste IKS

Spørsmål om løyve til brenning av bål, fyrverkeri og liknande, kan rettast til leiar førebyggande eller brannsjef. 

Registrering av bålbrenning

Søknader og skjema

Feiing og tilsyn

Valdres brann- og redningstjeneste IKS utfører feie- og tilsynstjenester for Vang kommune.

Feietenesta blir gjennomført etter forskrift om brannforebygging kapittel 4. Piper skal feiast etter behov. Kommunen skal føre tilsyn og vurdere behovet for feiing i kvar einskild pipe. Det betyr at feiing ikkje blir utført kvart år. Kommunen har og ansvar for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbustader.

Vang kommune fakturerer feie- og tilsynsgebyr kvart år som ei á konto betaling, i staden for at det blir ein større faktura etter kvart besøk. 

Ved spørsmål om feiing eller klage på utført teneste må du kontakte Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Les meir om feiing og tilsyn

Søknad om fritak frå feie- og tilsynsgebyr

Forskrift om brannforebygging

Min Eiendom

Kontaktinfo

Valdres brann- og redningstjeneste IKS
Vakttelefon
Mobil 90 51 19 55
Laila Lien Østgård
Brannsjef VKR
E-post
Mobil 95 07 24 66
Vidar Nilssen
Leiar førebyggande
E-post
Telefon 90 17 65 84

Adresse

Skrautvålsvegen 77 (Valdres Næringshage)

2900 Fagernes