Velferdsteknologi

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er ei samlenemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til auka tryggleik:
Å styrke evna til den enkelte til å klare seg sjølv i kvardagen, teknologisk støtte til pårørande og førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon. Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

Velferdsteknologi  

Nettbrett for sosial kontakt med venner, pårørande og helsetjenesta. Robotstøvsugaren bidreg til reingjeringa.   

Etablerte velferdsteknologitenester i Vang kommune

Velferdsteknologi i Valdres

Nyttig informasjon om velferdsteknologi

Kontaktinfo

Stine Solemsli
Leiar Vangsheimen og heimetenesta
E-post
Telefon 90 89 60 12
Rita Helen Dalemark
Avdelingsleiar Midtgarden
E-post
Telefon 48 00 80 79