Tryggleiksalarm

Tenesta er for personar som på grunn av helsetilstand har behov for å tilkalle hjelp og/eller kjenner seg utrygge ved å bu åleine heime
Institusjons- og heimebaserte tenster disponerer 50 tryggleiksalarmar.

Tryggleiksalarmane er kopla til 110-sentralen på Elverum som direktekoplar varlsinga til heimesjukepleia.
Du må ha fasttelefon for å få montert tryggleiksalarm.
Vaktmester avtaler tid for montering direkte med deg.
Du får montert nøkkelboks likt med alarmen.
Alarmen blir kontrollert 1 gong i månaden.
Du må gje beskjed om ekstra testing av alarmen din dersom du meiner den ikkje fungerer som den skal. Ver merksam etter tordevær etc.
Alarmen skal du alltid bera på deg, og trykkje på ved behov.
Det er heimetenesta, som rykker ut ved utløyst alarm.

Kontaktinfo

Stine Solemsli
Leiar Vangsheimen og heimebaserte tenester
E-post
Telefon 61 36 95 40

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES