Kreftsjukepleiar

Skal vera ein ressursperson for pasient og familien der dei kan henvende seg med problemstillingar av ulike slag knytt til sjukdom.

Kontaktinfo

Anne Marte Hamre Melby
Kreftsjukepleiar
E-post
Telefon 61 36 95 20