Heimehjelp

Du kan få tildelt praktisk bistand som heimehjelp og/eller praktisk opplæring slik at du kan bu heime, og førebygge behov for høgare omsorgsnivå.

Arbeidsoppgåver brukarane sjølve ikkje kan utføre, vil bli prioriterte.

Formålet er å yte hjelp til daglege, praktiske gjeremål i heimen og i tilknyting til hushaldinga. 

Kontaktinfo

Stine Solemsli
Leiar Vangsheimen og heimebaserte tenester
E-post
Telefon 61 36 95 40

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES