Avlasting i heimen

Avlastning er eit tiltak for å hjelpe den pårørande/pasient/brukar.

Tilbodet kan gjevast i og utanfor eigen heim, som til dømes ved eit dagtilbod.
Avlastning er for å avlaste pårørande, slik at dei kan klare omsorgsoppgåva lengst mogleg, samt gje høve til å delta i samfunnet på normalt vis, hindre utmatting og gje tid til å ivareta familierelasjonar og sosialt nettverk.

Kontaktinfo

Elisabeth Hålien
Leiar miljøtenesta
E-post
Telefon 61 36 95 50
Mobil 990 90 013

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES