Folkehelse

Folkehelse er helsetilstanden og korleis helsa fordeler seg i befolkningen. Det er samfunnet sin innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkningen.

Helse er ikkje berre fråvær av sjukdom, men også fysisk, psykisk og sosialt velvære. Ein kan vera sjuk i medisinsk forstand, men likevel trivast, meistre livet og oppfatte at helsa er god både med dei helseutfordringar og krav livet gir.


Kari Bø Wangensteen har vore folkehelsekoordinator i Vang kommune sidan hausten 2008. Stillinga er på 20 %.

Folkehelse

Kontaktinfo

Kari Bø Wangensteen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 61 36 95 18
Mobil 906 50 534

Åpningstider

Kvar tysdag

Adresse

Folkehelse
Vangstunet
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres