Individuell Plan

Individuell plan og koordinator

Formålet er å

  • Sikre at pasient og brukar for eit heilheitleg, koordinert og tilpassa tenestetilbod
  • Sikre pasient og brukar sin medverknad og innflytelse
  • Styrke samhandlinga mellom tenesteytar og pasient / brukar, og eventuelt pårørande
  • Styrke samhandlinga mellom tenesteytarar på tvers av fag, nivå og sektorar.

Kontaktinfo

Hanne-Kjersti Berge
Ergoterapeut
E-post
Telefon 61 36 95 15
Mobil 990 98 817
Elisabeth Hålien
Leiar miljøtenesta
E-post
Telefon 61 36 95 50
Mobil 990 90 013
Seija Johanna Kumpula
Leiande helsesjukepleier
E-post
Telefon 61 36 95 10
Mobil 977 43 775
Veronica Ortiz
E-post
Telefon 61 36 95 20

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES