Ved påkøyrsel av vilt

1. Ring politiet 02800 ( ved personskade ring 113)  og meld frå om hendinga. Politiet varsler dei lokale viltansvarlege i kommunen.  

2.Plasser bilen slik at den er synleg og skjermar skadestaden.

3.Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtande bilar!

4.Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.

5. Dersom dyret springer frå påkjørselstaden, merk fluktruta med refleksband, plastpose eller annet tilgjengeleg materiell. Dette vil gjera det lettare for ettersøkshund å finne skada vilt.

6. Diriger trafikken om nødvendig.

Vang kommune har eigen ettersøksgruppe som vil rykker ut etter vurdering fra politiet og kommunen.

Vakttelefon for dyrlege: 61 34 39 90

Rovviltkontakter:

Per Ivar Stensæter 2930 BAGN, tlf. 907 84 742

Stein Olav Windingstad, Bygdinvegen 1896 2943 ROGNE, tlf. 957 09 933

SNO regionalt rovviltansvarleg Ole Knut Steinset 2890 ETNEDAL, tlf. 464 48 657

 

 

Gode råd fra NAF hvordan du unngår å kjøre på vilt