Ved påkøyrsel av vilt

Her kan du lese meir om kva du skal gjere ved påkøyrsle av vilt. 

  1. Ta på refleksvest og sikre skadestaden.
  2. Ring politiet 02800 ( ved personskade ring 113) og meld frå om hendinga. Politiet varsler dei lokale viltansvarlege i kommunen.  
  3. Dersom dyret spring frå påkjørselstaden, merk fluktruta med refleksband, plastpose eller anna tilgjengeleg materiell. Dette vil gjera det lettare for ettersøkshund å finne skada vilt.
  4. Følg aldri etter skada vilt. Viltet kan angripe, og spora dine kan øydelegge for søkshunden.

Vang kommune har eiga ettersøksgruppe som vil rykker ut etter vurdering fra politiet og kommunen.


Rovviltkontakter:

Per Ivar Stensæter 2930 BAGN, tlf. 907 84 742

Stein Olav Windingstad, Bygdinvegen 1896 2943 ROGNE, tlf. 957 09 933

SNO regionalt rovviltansvarleg Ole Knut Steinset 2890 ETNEDAL, tlf. 464 48 657

Gode råd fra NAF om korleis du kan unngå å kjøre på vilt