Nyttige telefonnummer

Nyttige telefonnummer når du er i Vang.
Navn: Telefonnummer:
Brann 110
Ambulanse 113
Politi 112
Legevakt - landsdekkende 116 117
Veterinærvakt 61 34 39 90
Taxi 46 30 46 30
Viking 61 36 75 00
Vakttelefon vatn/ avløp 953 03 608
Vakttelefon straum 930 36 450 / 976 89 033
Vang kommune 61 36 94 00
Turistinformasjon 61 36 73 46
Lokalt politi (Viltpåkjørsler) 02800
Vakttelefon Valdres brann- og redningstjeneste 905 11 955