Personalavdeling

Personalavdelinga i Vang kommune har ein stab- og støttefunksjon til kommunedirektøren og leiarar på alle nivå i kommunen.

Oppgåver som ligg til avdelinga er:

  • Personalforvaltning
  • Leiarstøtte ved personalsaker og sjukefråværsoppfølging
  • HMS-arbeid
  • Revidering/ajourhald av reglement og retningslinjer
  • Saksbehandling og sekretariat for arbeidsmiljøutval, administrasjonsutval og lokale forhandlingar

Kontaktinfo

Solfrid Jordalen
Personalrådgjevar
E-post

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres