Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga i Vang kommune ligg til stab, og innehar ein stabs- og støttefunksjon til kommunedirektøren, og leiarar på alle nivå.

Oppgåver som ligg til avdelinga er:

  • Rekneskap
  • Løn
  • Fakturering
  • Eigedomsskatt
  • Legatrekneskap
  • Budsjettarbeid
  • Økonomiplanar
  • Årsmeldingar
  • KOSTRA rapportering

Kontaktinfo

Ole Martin Alfstad
Stabsjef
E-post
Mobil 99 00 96 05

Opningstider

Måndag–fredag
08:30–15:30

Påska 2024:
Måndag 08:30–15:30
Tysdag 08:30–15:30
Onsdag 08:30–12:00
 

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres