Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga i Vang kommune ligg til stab, og innehar ein stabs- og støttefunksjon til kommunedirektøren, og leiarar på alle nivå.

Oppgåver som ligg til avdelinga er:

  • Rekneskap
  • Løn
  • Fakturering
  • Eigedomsskatt
  • Legatrekneskap
  • Budsjettarbeid
  • Økonomiplanar
  • Årsmeldingar
  • KOSTRA rapportering

Kontaktinfo

Ole Martin Alfstad
Stabsjef
E-post
Mobil 99 00 96 05

Opningstider

Måndag - fredag
08:30 - 15:30

Romjul: 10:00 - 14:00

Adresse

Vang kommune

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres