Den positive vangsgjelding

Guro Engen Dalåker

Den positive Vangsgjelding prisen blir delt ut kvart år på ein bokkveld.

Kriteriane for positivprisen er: «Den positive Vangsgjelding må vere eit godt føredøme for alle oss i Vang. Kandidaten må kome bygda si i hug på ein positiv måte, fyrst og fremst utan tanke på eiga vinning. Kandidaten må ikkje minst vere kreativ og ein lagspelar, med evne til samarbeid. Kandidaten kan vera enkeltpersonar med bustadsadresse i Vang, grupper, lag og foreningar heimehøyrande i Vang.»

Dei som har fått prisen tidlegare er:

Den positive Vangsgjelding

Den positive Vangsgjelding
ÅR NAVN
2001 Sølvi Havro
2002 Dag Henning Bakkum
2003 Eli Vatn og Karl Philip Weisser
2004 Sigfred Hovda
2005 Ola Rogn Tveit
2006 Eirik Høyme Rogn
2007 Elisabeth Sparstad
2008 Alistair Peters
2009 Thomas Haalien, Arnfinn Kvam, Ola Lokreim, Odd Leithe, Ola Thune og Ivar Leine
2010 Nils Arne Thorpe
2011 Torstein Lerhol
2012 Ivar Jonny Søndrol
2013 Ragni Havro Almenning
2014 Tom Kjetil Tørstad
2015 Egil og Terje Karlsen
2016 Gerd Marken
2017 Magnor Wigdel
2018 Gudrun Gustavsen og Margrethe Ann Fagerheim.
2019 Odd Vidme
2020 Grindaheim rødekors hjelpekorps
2021 Belinda Wangensteen, Rune Wangensteen og Olav Bøland
2022 Anita Olafsen, Marius Ekeberg og Yvonne Mæland
2023 Vidar Eltun

Artikkelliste