Vintervedlikehald av kommunale vegar

Vang Kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar og gangvegar.  Nødvendig stikking, merking, brøyting, skraping og strøing inkludert alt nødvendig materiell og utstyr

Kvalitetskrav i henhold til vegvesenets retningsliner.
Kontrakt skrives for 5 år. I tillegg til pris vil det bli lagt vekt på erfaring og utstyr.
Anbod skal væra levert Landbruk/teknisk kontor innan 15. september 2020
For nærare informasjon klikk her (PDF, 32 kB)  eller kontakt Avdelingsleiar Bygg og veg Ove Martin Stende, tlf.95 04 50 55 eller 61 36 94 75