Vang kommune inviterer alle innbyggjarar til ope informasjonsmøte om Skutshorn

Det blir orientering frå Statsforvaltar Innlandet, NVE og Vang kommune.

Me oppmodar publikum til å sende inn eventuelle spørsmål på epost til post@vang.kommune.no innan mandag 16.1 kl 15.30, slik at me kan førebu svar på møtet.
Velkomne til Vang kommunehus tyrsdag 17. januar kl 18.00