Vang kommune har teke i bruk eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Les meir eller send dokument med eDialog her