Trafikksikker kommune - bruk bilbelte

Vang kommune er sertifisert som trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har kvar månad eit nytt fokusområde for å sette fokus på trafikksikkerheit og begrense ulykker i størst mogleg grad. Denne månaden er temaet: bruk bilbelte.

Les meir her