Til bønder i Vang

Landbrukskontoret oppfordrar alle til å plukke opp landbruksplast rundt lagringsplassar for rundballar og omeng.

 Det har vore mykje vind i vinter. Vinden har gjort det til at det ligg mykje plast rundt om kring på gardar og i kommunen.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS hentar landbruksplast gratis på garden, vår og haust. Send mail med gards- og bruksnr. og ca. antall ballar til e-post: post@vkr.n

Elles oppfordrar Vang kommune alle til å halde kommunen ryddig og unngå forsøpling.