Stenging av kommunalt vatn, strekningen Nordby - Søndrol

Torsdag 14. oktober 2021 klokka 10.00 og i inntil tre timar vert det kommunale vatnet stengt grunna vedlikehaldsarbeid. Dette gjeld på strekningen frå Nordby ved Sommarhotellet og aust til Søndrol. Vatnet blir sett på att utan vidare varsel.