Statens vegvesen arbeider med å setje inn mellombels bru!

Arbeidet med å legge ny mellombels bru over Tveit bru på E16 er i gang.

Cato Løkken i Statens vegvesen lover det vil bli arbeid kontinuerleg inntil ny mellombels bru står ferdig. Den mellombelse brua vil bli lagt oppå eksisterande bru. Brua er forventa å vere på plass i løpet av ei vekes tid.
Meir info på Statens vegvesen.

Omkøyringsvegen fv. 2510 Liagardsvegen vert stengt for tyngre køyretøy over 3,5 tonn. Naudsynt transport skulebuss, mjølkebil mv. kan køyre. Det er innført styrt trafikkavvikling. Meir info på Statens vegvesen. 

Ordførar Vidar Eltun er glad for at Statens vegvesen no tar grep for å sikre omkøyringsvegen på best mogleg måte og at ein er kommen godt igang med den mellombelse brua. Krevjande tider i Vang no, men alle er innstilte på at dette skal gå bra seier Eltun.