Smittesituasjon i Vang kommune, 27.01.2022

Kommunen har i dag fått beskjed om at tilsette ved sjukeheimen og heimetenesta har testa positivt på covid-19. Nærkontaktar og pårørande er informert og tiltak er iverksett. Alle nærkontaktar som har testa seg i dag, har testa negativt. Det er ikkje meldt om fleire smitta knytt til barnehagen. 

Sjå oppdaterte smittetal her.