Skulestart 2022

Elevane i 1.-10. klasse i grunnskulen er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 15. august 2022  kl. 09.00.

Vang kulturskule startar også opp undervisninga måndag 15. august 2022. Informasjon om tidspunkt for undervisningstimane får kvar elev beskjed om i eigen mail.

Vel møtt!

Sjå meir informasjon på www.vang.kommune.no .