Skulestart 2021

Jan Egil Jægersborg Elevane i 1.-10. klasse i grunnskulen er velkomne til nytt skuleår på Vang barne- og ungdomsskule måndag 16. august 2021  kl. 09.00.

Vang kulturskule startar også opp undervisninga måndag 16. august 2021. Informasjon om tidspunkt for undervisningstimane får kvar elev beskjed om i eigen mail.

Vel møtt!