Skuleskyss 2021/2022

Her finn du informasjon om skuleskyss for skuleåret 2021/2022. 

Informasjon om skuleskyss og tider for skulebussane finn du hos Innlandstrafikk, sjå lenker under.
Info om skuleskyss:

https://innlandstrafikk.no/nyheter/velkommen-pa-skolebussen.30221.aspx 

Skulebussen (Linje 303) som går Høre-Hensåsen-Åsvang vil frå måndag 23.8.2021 følge ordinær rute.  
 

Ordinære tider for skulebussar i Vang går fram av rutetabell 303:
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_F/303_303_Fagernes%20-%20Vang%20-%20Ryfoss%20-%20Tyinkrysset_21-08-16_22-06-19__F.pdf