Samarbeid med fosterhjemstjenesten

De aller fleste barn og unge i Norge vokser opp under trygge levekår med gode og trygge omsorgspersoner rundt seg. Men for noen er forholdene hjemme så vanskelige at de må få et nytt hjem. Fosterhjemstjenesten og det kommunale barnevernet samarbeider om å finne nye hjem til barn og ungdom som trenger det. Nå ønsker vi at alle innbyggere i Valdres tenker over spørsmålet: «Har du rom for èn til?

I høst ønsker vi i Vang kommune å sette søkelys på en viktig samfunnsoppgave; å finne gode og trygge fosterhjem til barn og ungdom. I perioden 31. august til 8. september vil det ligge brosjyrer og informasjonsmateriell om fosterhjemsoppdraget i skranken på kommunehuset, samt på legekontoret og biblioteket.

Alle som ønsker å få mer informasjon kan ta kontakt med Fosterhjemstjenesten eller komme på informasjonsmøte i Kulturhuset i Fagernes onsdag 9. september kl. 18.00.

Informasjonsmøtet arrangeres i samarbeid med barneverntjenestene i Valdres, og her vil du få vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. En erfaren fosterformor deler av sine erfaringer, mens en rådgiver fra fosterhjemstjenesten forteller om behovet til barna og hva som kreves for å bli fosterforeldre. Du kan stille spørsmål underveis, og det er helt uforpliktende å komme.

Hvorfor trenger vi flere fosterhjem i Valdres?
Hvis det blir bestemt at et barn eller en ungdom skal flytte i fosterhjem, skal det alltid først vurderes om det er noen i barnets slekt eller nettverk som kan være aktuelle som fosterforeldre. Stadig flere fosterbarn får bo hos slektninger eller andre som barnet kjenner. Dette kan være en nabo, barnehageassistent, lærer, en fotballtrener eller støttekontakt. At barnet får bli i familien eller nettverket sitt kan være betryggende for alle parter, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Klikk for stort bilete  For noen er det ikke aktuelt å flytte til slekt eller nettverk. Da er fosterhjemstjenesten avhengig av å ha nok hjem tilgjengelige, slik at barn som skal flytte slipper å vente. I dag finnes det ikke nok ledige fosterhjem i Norge til å dekke behovet.

I tillegg til servicetorgene i de seks Valdreskommunene, er også kafeer og butikker over hele Valdres fosterhjemsambassadører i denne perioden. Så om du vurderer å bli fosterhjem skal det være lett å finne ut hvor du tar kontakt.

Ønsker du å være fosterhjem for et konkret barn du kjenner? Ta kontakt med barneverntjenesten i Vang og Vestre Slidre kommune.

Ønsker du generell informasjon? Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten på tlf. 466 16 846 eller ft.ost.oppland@bufetat.no