Råd om ein fjerde vaksinedose til personar over 75 år

Vi er no på veg inn i ei sommarbølgje med økt smitta som følgje av ein ny variant av omikron (omikron BA.5).

Frå 1.juli 2022 blir personar over 75 år anbefalte å ta ein fjerde vaksinedose. Oppmodinga om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppa gjeld uavhengig om ein har gjennomgått sjukdom etter førre dose.

Ta kontakt med Vang legekontor på telefon 61 36 95 00.

Meir info om oppfriskningsdosen finn du her.