Øyebakkin – Riving av bustadhus, demontering av bygningsdelar

Vang kommune tilbyr innbyggarar i kommunen å demontere og overta bygningsdelar som fast inventar, vindauge, dører m.v.
Arbeida utførast i tidsrommet 1 – 12.juni 2021 etter nærare avtale.

Dei som utfører arbeida med demontering m.v., er sjølv ansvarleg for sikkerheit for seg sjølv og i forhold til andre. Interesserte tek kontakt med Harald Bjerknes på e-post eller telefon 918 51 500
Dei vil bli sett opp på liste, får tilgang og moglegheit til å tinge bygningsdelar i den rekkjefølge dei melder seg.