Orientering om vatn- og avløpsprosjektet i Vang sentrum

Vang kommune er godt i gang med vatn- og avløpsutbygginga i Vang sentrum. Frå måndag av vil kommunen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune gjennomføre ei kulturminneutgraving der traséen skal ligge. Det vil derfor være ein del anleggsaktivitet rundt Vang sentrum frå måndag 30.05 og to veker framover i tid.