Ola Søynes legat 2021

Klikk for stort bileteLegatmidler kan berre søkjast av skuleungdom frå Vang som vil utdanne seg i musikk,lege/tannlegeyrket eller veterinær.

Vilkåra for å kunne søkje er at legatsøkjer gjennomfører høgare utdanning innan musikk,lege/tannlege eller veterinær.

Med skuleungdom frå Vang meinast ungdom som har hatt oppveksten i Vang (eller del av oppveksten), og som har Vang i dag som heimstad (familien bur i Vang).

Søknaden kan sendast legatstyret v/Vidar Eltun, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres,

Epost: post@vang.kommune.no

Søknadsfrist 01.03.2021.