Offentleg bading våren 2022.

Det er offentleg bading onsdagar og fredagar våren 2022. 

Offentleg bading held våren 2022 open fram til skuleslutt 17. juni.  

Svømmehallen har eit 12,5 m basseng og terapibasseng.

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. 

Betalingssatsar offentleg bading frå 1.1.2022
Type Pris
Born 26 pr. gong
Vaksne 62 pr. gong
Familie 134 pr. gong
Sesongkort born 370 pr. gong
Sesongkort vaksne 742 pr. gong
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar kr. 1 300

Adresse

Vang barne- og ungdomsskule
Tyinvegen 5035
2975 Vang i Valdres
61 36 94 30