Nye reglar for straumstønad for frivillige organisasjonar

Vang kommune ønsker å informere om at vi no ikkje lenger har ansvaret for søknadar for stønad til straum. Les informasjon frå KUD under:

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Som tidligere informert om vil Lotteri- og stiftelsestilsynet overta forvaltningen av ordningen.

Les mer på regjeringen.no Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no
og lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

Selv om kommunene ikke lenger vil fordele midlene setter vi pris på om dere informerer organisasjoner i deres kommune om hvor de kan søke om støtte fremover.

Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.