Ny forskrift om regionale miljøtilskott - RMP tilskott.

Linken nedanfor gjeld ny forskrift om regionale miljøtilskott for Innlandet. Dei fleste ordningane er slik som dei har vore, men nokre er nye og nokre er endra.

Ber dykk lese godt igjennom desse.
Søknadsfristen er som tidlegare  15. oktober.

 https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak/regional-miljoprogram-for-jordbruket/flere-nye-ordninger-i-regionalt-miljoprogram-for-innlandet/

 

Minnar samtidig om at alle tek ein sjekk på gjødselportar og gjødselkjellarar/ kummar for lekkasje, og får take nødvendig vedlikehald i løpet av sumaren.  

Med helsing Landbrukskontoret
Vang kommune.